ÜLEVAADE KAHEKÜMNE TEISEST TEGEVUSAASTAST

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 22. tegevusaasta hõlmab perioodi 1.07.2012- 30.06.2013 
22. tegevusaastal on Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond saanud annetustena 134 134 eurot.
Saadud annetuste alusel moodustati sihtasutuse juurde üks uus allfond:
Uno Järvela stipendiumifond, asutatud 2012. aastal Gadobegim Järvela poolt Gustav Ernesaksa fondi juurde koorijuhi ja muusikapedagoogi Uno Järvela (1926 – 2012) mälestuse jäädvustamiseks. Uno Järvela stipendiumifondi eesmärgiks on toetada lastekooride dirigente ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika eriala üliõpilasi;

Ülo Ignatsi fond, asutatud 2013. aastal Anne Engeviki poolt Ülo Ignatsi (1951−2011) testamendijärgse soovi kohaselt eesmärgiga edendada vaba ajakirjandust.
Allfondi avamiseks vajaliku miinimumpiiri ületas kolm allfondi:
Reet ja Arne Miku fond, algatatud 2011. aastal Arne Miku poolt eesmärgiga toetada noori Eesti lauljaid;
Eesti biograafika fond, algatatud 2008. aastal Tartu Nägemisvaegurite Arenduskeskuse poolt eesmärgiga ergutada ja tunnustada eesti biograafikat;
Rääma kooli fond, algatatud 2008. aastal Valter Ojakääru poolt eesmärgiga toetada Pärnu Rääma Põhikooli õpilaste haridusteed ja võimaldada neil arendada oma loomingulisi andeid.
22. tegevusaasta lõpuks oli Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde moodustatud 164 allfondi. Moodustamisel oli 14 allfondi.

2012. aasta 17. novembril toimunud 23. jagamisel eraldas nõukogu 2013. aasta stipendiumideks ja toetusteks 118 571 eurot. Kahekümne kolmandaks jagamiseks laekus 399 taotlust summas 333 159 eurot ja 42 senti. Nõukogu rahuldas 196 taotlust summas 95 378 eurot. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 71 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks 104 isikule ja toetati 13 kultuuriprojekti.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt traditsiooniliselt välja antavad elutöö tänuauhinnad koos 3 500 euro suuruse stipendiumiga pälvisid tänavu tekstiilikunstnik Anu Raud, filmilavastaja Arvo Kruusement ning tšellist ja pedagoog Laine Leichter.

Kokku eraldati 22. tegevusaastal kultuurI ja hariduse toetamiseks 96 338 eurot ja 54 senti. Stipendiume ja toetusi jagati 108 allfondist, kusjuures esmakordselt osales jagamisel 5 allfondi:
Agnes Kultase stipendiumifond, asutatud Igor ja Heli-Kristy Ilinsky poolt 2010. aastal eesmärgiga toetada kuni 35-aastaste üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel ning samuti ajakirjanduse valdkonnas tunnustatud Põhja-Ameerika ja Euroopa Liidu maade ülikoolides;
Ann Mihkelsoni fond, asutatud 2011. aastal Anu Ebbe Mihkelsoni poolt eesmärgiga toetada reaalteaduste alal tegutsevaid ja eesti keelt rääkivaid naisi;
Eino Tambergi fond, asutatud 2012. aastal Kadri Tamberg Lippingu poolt oma isa Eino Tambergi (1930–2010) mälestuse jäädvustamiseks. Eino Tambergi fondi eesmärgiks on toetada maal elavate laste muusikaharidust ja tutvustada Eino Tambergi loomingut;
Oskar Lõvi fond, algatatud 2007. aastal Maie Kalnin-Lõvi poolt oma isa Oskar Lõvi (1903−1942) mälestuse jäädvustamiseks. Oskar Lõvi fondi eesmärgiks on toetada spordiajakirjanikke, anda välja stipendiume spordiajakirjanike tunnustamiseks või enesetäiendamiseks ning Eesti spordiajakirjanduse ajalooga seotud uurimistööks.
Uno Järvela stipendiumifond, asutatud 2012. aastal Gadobegim Järvela poolt Gustav Ernesaksa fondi juurde koorijuhi ja muusikapedagoogi Uno Järvela (1926 – 2012) mälestuse jäädvustamiseks. Uno Järvela stipendiumifondi eesmärgiks on toetada lastekooride dirigente ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika eriala üliõpilasi.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 9. detsembril 2012. aastal Mustpeade Majas.

IN MEMORIAM

ANNETUSED 22. TEGEVUSAASTAL
STIPENDIUMID JA TOETUSED 22. TEGEVUSAASTAL