ÜLEVAADE KAHEKSATEISTKÜMNENDAST TEGEVUSAASTAST

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 18. tegevusaasta hõlmab perioodi 1.07.2008- 30.06.2009.
18.  tegevusaastal sai Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annetustena 5 652 243,74 krooni.
Saadud annetuste alusel moodustati sihtasutuse juurde kaks uut allfondi:
Georg Lurichi fond, asutatud 2008. aastal Väike-Maarja Valla poolt eesmärgiga toetada Georg Lurichi (1876 – 1920) tõekspidamiste väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist;
Andres Haameri fond, asutatud 2008. aastal Andres Haameri poolt. Andres Haameri fond annab välja Harri Haameri stipendiume jäädvustamaks mälestust isast, legendaarsest skaudijuhist, Tartu ülikooli kasvandikust ja Tartu Pauluse koguduse õpetajast. Harri Haameri stipendiumid toetavad filosoofilise mõtte arengut.
Allfondi avamiseks vajaliku saja tuhande krooni piiri ületas kolm allfondi:
Ernö Kochi fond, algatatud 2005. aastal Stockholmi Eesti Maja poolt Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond annetatud Ernö Kochi (1898−1970) tööde müügist saadud tuludega. Ernö Kochi fondi eesmärgiks on toetada Eesti ja Ungari kultuurialast koostööd;
Ants Seileri fond, algatatud 2009. aastal endise Tallinna Autoremonditehase töötajate kogu poolt eesmärgiga toetada autoeriala tudengeid või noori insenere, kellel on silmapaistvaid saavutusi autospordi alal, võidusõidutehnika konstrueerimisel ja täiustamisel ning autospordi populariseerimisel;
Paul Kriguli perekonna fond, algatatud 2008. aastal Ülo Kriguli poolt eesmärgiga toetada Viljandi juurtega muusikute Viljandis teostatavaid muusikaprojekte.
Esimene sissemakse tehti kahe allfondi moodustamiseks:
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu fond, algatatud 2008. aastal Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt eesmärgiga toetada eesti rahvakunsti ja käsitöötraditsioonide hoidmist ja arendamist;
Eesti biograafika fond, algatatud 2008. aastal Tartu Nägemisvaegurite Arenduskeskuse poolt eesmärgiga ergutada ja tunnustada eesti biograafikat.
18. tegevusaasta lõpuks oli Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde moodustatud 140 allfondi. Lisaks oli moodustamisel 17 allfondi.
Sihtasutuse 18. tegevusaastal toimus 19. jagamine.
Sihtasutuse 19. jagamiseks laekus 584 taotlust summas 9 315 784 krooni ja 73 senti. 2008. aasta 22. novembril toimunud 19. jagamisel eraldas nõukogu 2009. aasta stipendiumideks ja toetusteks 2 558 954 krooni. Jagamisele laekunud 584-st taotlusest rahuldati 258. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 69 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks anti 146 isikule, toetati 26 kultuuriprojekti.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt traditsiooniliselt välja antavad elutöö tänuauhinnad koos 50 000 krooni suuruse stipendiumiga pälvisid tänavu kirjanik Helvi Jürisson, helilooja Eino Tamberg, kunstnik Vive Tolli ning eesti kutselise nukuteatri üks asutajaid, lavastaja ja näitleja Ferdinand Veike.

Stipendiume ja toetusi jagati 103 allfondist, kusjuures esmakordselt osales jagamisel 5 allfondi:
Anting-Peetsi fond, asutatud 2007. aastal Eve-Mall Peetsi poolt eesmärgiga toetada Eesti Ajaloomuuseumi töötajate teadus- ja uurimustööd ning täiendusõpet.
Erkki-Sven Tüüri fond, algatatud 2003. aastal Erkki-Sven Tüüri poolt eesmärgiga toetada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias õppivaid noori heliloojaid.
Gunda ja Heinrich Kanguri fond, asutatud 2007. aastal Peeter Kanguri poolt oma vanemate mälestuse jäädvustamiseks ja toetamaks Eesti Ajaloomuuseumi teadus- ja arendustegevust.
Suursaadik Riivo Sinijärve fond, algatatud 2002. aastal krahv Carlisle’i poolt eesmärgiga toetada Eesti üliõpilaste õpinguid Ühendatud Kuningriigi ülikoolides ja Eesti ülikoolide väitlusklubide võistlusreise Ühendatud Kuningriigi ülikoolidesse.
Zonta fond, algatatud 2006. aastal Zonta Tallinna Klubi poolt eesmärgiga toetada naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 14. detsembril 2008. aastal Mustpeade Majas.

Toimus muudatus sihtasutuse nõukogu koosseisus. Sihtasutuse nõukogu 1. augusti koosolekul vabastati Mihkel Mutt ja Vive Tolli isikliku avalduse alusel nõukogu liikme kohalt ning kinnitati nõukogu uuteks liikmeteks kirjanik Leelo Tungal ja arhitekt Leonhard Lapin.

IN MEMORIAM

ANNETUSED 18. TEGEVUSAASTAL
STIPENDIUMID JA TOETUSED 18. TEGEVUSAASTAL