ÜLEVAADE ÜHEKSATEISTKÜMNENDAST TEGEVUSAASTAST

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 19. tegevusaasta hõlmab perioodi 1.07.2009- 30.06.2010. 
19. tegevusaastal sai Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annetustena 2 044 340 krooni.
Saadud annetuste alusel moodustati sihtasutuse juurde neli uut allfondi:
Kristi ja Siim Kallase fond, algatatud 2009. aastal Siim Kallase poolt eesmärgiga toetada Eesti ajaloo mõtestamist sõnateatri vahenditega;
Ervin -Jüri  ja Eili Nõmmera fond, asutatud 2009. aastal Rootsis asuva Eili  ja Ervin J. Nõmmera Fondi poolt eesmärgiga toetada vähemkindlustatud maanoori kõrghariduse omandamisel;
Ivi Tingre fond, algatatud 2010. aastal Ivi Tingre poolt eesmärgiga toetada raamatukogunduse arengut;
Aimée ja Vladimir Beekmani fond, asutatud 2010. aastal Aimée Beekmani poolt eesmärgiga toetada stipendiumidega kirjanikke ja Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrante.
Allfondi avamiseks vajaliku saja tuhande krooni piiri ületas kaks allfondi:
Andres Lutsari judoõpetaja fond, algatatud 2008. aastal Eesti Judoliidu poolt Andres Lutsari (1937−2007) mälestuseks. Andres Lutsari judoõpetaja fondi eesmärgiks on arendada ja toetada judoõpetajate koolitust;
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu fond, algatatud 2008. aastal Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt eesmärgiga toetada eesti rahvakunsti ja käsitöötraditsioonide hoidmist ja arendamist.
Esimene sissemakse tehti kahe allfondi moodustamiseks:
Ene Valge fond, algatatud 2009. aastal Jüri Valge poolt eesmärgiga toetada lavavalgustuse õppimist ja eesti teatri valguskujunduse arendamist;
Valter Lengi fond, algatatud 2009. aastal Valter Lengi poolt eesmärgiga toetada Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurijaid.
19.  tegevusaasta lõpuks oli Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde moodustatud 147 allfondi. Lisaks oli moodustamisel 17 allfondi.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu eraldas 19. tegevusaastal stipendiumideks ja toetusteks 2 214 222 krooni.
Sihtasutuse 20. jagamiseks laekus 549 taotlust summas 7 630 908 krooni ja 90 senti. 2009. aasta 8. novembril toimunud 20. jagamisel rahuldas nõukogu 228 taotlust. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 58 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks 128 isikule ja toetati 24 kultuuriprojekti.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt traditsiooniliselt välja antavad elutöö tänuauhinnad koos 50 000 krooni suuruse stipendiumiga pälvisid tänavu koorijuht ja pedagoog Kuno Areng, ajaloolane Raimo Pullat ja kirjanik Mats Traat.


Stipendiume ja toetusi jagati 116 allfondist, kusjuures esmakordselt osales jagamisel 9 allfondi:

Ants Seileri fond, algatatud 2009. aastal endise Tallinna Autoremonditehase töötajate kogu poolt eesmärgiga toetada autoeriala üliõpilasi ja noori insenere, kellel on silmapaistvaid saavutusi autospordi alal, võidusõidutehnika konstrueerimisel ja täiustamisel ning populariseerimisel.
Camilla ja Leo Kuus’e fond, asutatud 2007. aastal Eesti Rahva Muuseumi poolt Camilla Kuus’e avanenud testamendi alusel saadud vahenditest. Camilla ja Leo Kuus’e fondi eesmärgiks on toetada Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd Eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas.
Harry Kingissepa fond, asutatud 2007. aastal Harry Kingissepa poolt eesmärgiga toetada Saaremaa Ühisgümnaasiumi lõpetanuid, kes on õppinud hea õppeedukusega kuid kelle majanduslik kindlustatus on nõrk hariduse jätkamiseks.
Ilmar Kullami fond, algatatud 2007. aastal Eesti Korvpalliliidu poolt eesmärgiga toetada noortega tegelevaid perspektiivikaid korvpallitreenereid.
Kadrioru fond, asutatud 2008. aastal Osaühingu Europark Estonia poolt eesmärgiga toetada Kadrioru lossi ja pargi arengut.
Lilian Semperi fond, asutatud 2008. aastal Lilian Semperi (1933−2007) testamendijärgse soovi kohaselt eesmärgiga toetada noori pianiste.
Salme ja Aleksander Mathieseni fond, algatatud 2004. aastal Rootsis asuva Salme ja Aleksander Mathieseni Mälestusfondi poolt eesmärgiga toetada avalik-õiguslike ülikoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi arstiteaduse ning inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) valdkondades.
Salva Kindlustuse fond, asutatud 2007. aastal Salva Kindlustuse Aktsiaseltsi poolt eesmärgiga toetada noorte muusikute osalemist konkurssidel.
Susan ja August Mölderi fond, asutatud 2007. aastal Susan ja August Mölderi mälestuseks eesmärgiga toetada kunstnikke ja tõlkijaid.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 13. detsembril 2009. aastal Mustpeade Majas.

Toimus muudatus sihtasutuse nõukogu koosseisus. Sihtasutuse nõukogu 8. novembri 2009.a. koosolekul vabastati Madis Kolk ja Leonhard Lapin isikliku avalduse alusel nõukogu liikme kohalt ning kinnitati nõukogu uuteks liikmeteks kunstnik Epp Maria Kokamägi ja muusik Toomas Velmet.

IN MEMORIAM

ANNETUSED 19. TEGEVUSAASTAL
STIPENDIUMID JA TOETUSED 19. TEGEVUSAASTAL