ÜLEVAADE KAHEKÜMNE KUUENDAST TEGEVUSAASTAST

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 26. tegevusaasta hõlmab perioodi 1.07.2016- 30.06.2017. 
26. tegevusaastal sai Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annetustena 126 799 eurot,
millest 25 136 eurot suunati nimeliste allfondide põhikapitali suurendamiseks ja 101 663 eurot stipendiumideks.
Sihtasutuse juurde moodustati üks uus allfond.
Aktsiaselts Filter juhtkonna algatusel tähistati ettevõtte 25. aastapäeva allfondi loomisega. Aktsiaselts FILTER fond toetab keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride koolitust.
Allfondi avamiseks vajaliku 10 000 eurose miinimumpiiri ületas üks allfond:
Kultuuriakadeemia fond, mis algatati 2012. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia poolt eesmärgiga toetada eesti pärandkultuurilise ainese taaskasutusse toomist.
Üks allfond lõpetas oma tegevuse. Mari-Liis Küla fondi asutaja ja annetaja Mari-Liis Küla ettepanekul suunati Mari-Liis Küla fondi põhikapitali jääk Voldemar Panso fondi stipendiumideks ja Mari-Liis Küla fond, mis toetas Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia (lavakujunduse) eriala tulemuslike üliõpilaste laiapõhjalist enesetäiendamist lõpetas tegevuse.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde oli kahekümne kuuenda tegevusaasta lõpuks moodustatud 176 allfondi. Moodustamisel oli 9 allfondi.

2016. aasta 19. novembril toimunud 27. jagamiseks laekus 226 taotlust summas 173 111 eurot ja 25 senti. Nõukogu eraldas 2017. aastaks 159 stipendiumi ja toetust, summas 104 571 eurot ja 81 senti. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 51 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks 86 isikule ning toetati 22 kultuuriprojekti. Stipendiume ja toetusi jagati 72 allfondist, kusjuures esmakordselt osales jagamisel 2 allfondi:
Leida Rammo Linnateatri fond, mis toetab Tallinna Linnateatri loomingulist kollektiivi;
Kogukonna fond, mille eesmärgiks on toetada kodanikualgatuslikke kogukondi Eestis kohaliku elu edendamisel.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu eristipendiumid pälvisid näitleja Tõnu Aav, kirjanik ja kirjandusteadlane Ene Mihkelson, filmilavastaja Rein Raamat ning koorijuht ja pedagoog Ants Üleoja.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 18. detsembril 2016. aastal Mustpeade Majas.
 26. tegevusaastal võtsime sihtasutuse tegevusmudeli muutmisel vastu olulisi otsuseid. Nende otsuste tegemise tingis olukord, kus oli selgeks saanud, et sihtasutuse tegevusmudel, mis algusaastatel edukalt töötas, ei ole enam pikemas perspektiivis jätkusuutlik. Otsused puudutasid sihtasutuse senist põhimõtet, mis kehtestas ranged piirangud põhikapitali puutumatusele. Selleks, et keskenduda sihtasutuse põhitegevusele, milleks on stipendiumide ja toetuste jagamine, otsustati et madala tootlusega aastatel on halduskogu või fondi asutaja ettepanekul võimalus võtta stipendiumideks lisaraha allfondide põhikapitalist. Sihtasutuse pikaajaliseks eesmärgiks on ka edaspidi fondi vara väärtuse kasvatamine, aga samas üritame leida võimalusi, kuidas saame ka madala tootlusega aastatel keskenduda meie esmasele eesmärgile: toetada kultuuri, teadust, haridust ja sporti stipendiumide ja toetuste jagamise kaudu.
26. tegevusaastal kolis sihtasutuse büroo Tallinna kesklinna aadressile Ants Lauteri 7 - 13.

IN MEMORIAM

ANNETUSED 26. TEGEVUSAASTAL
STIPENDIUMID JA TOETUSED 26. TEGEVUSAASTAL