Asutustele ja organisatsioonidele eraldame toetusi Eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.

Toetuste taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • E-Ankeet
  • Projekti põhjendus
  • Kalkulatsioon/eelarve (tulud-kulud)
  • Soovituskirjad (vajadusel)