Loomestipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • E-Ankeet
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Soovituskirjad (ei ole kohustuslikud)