Õppestipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  •  E-Ankeet
  •  CV
  •  Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  •  Kalkulatsioon/eelarve (eelkõige välismaal õpingute puhul)
  •  Eelmise õppeaasta õppetulemused
  •  Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastavas õppeasutuses
  •  Soovituskirjad