Annetajatele, kes on avaldanud soovi toetada meie tegevust, oleme pakkunud võimaluse allfondi moodustamiseks.

Õiguse allfondi loomiseks annab vähemalt 10 000 euro suurune annetus. 
2011. aastani vähemalt 100 000 krooni (6 391,16 €) suurune annetus.
Allfondi algatamiseks tehtav annetus peab olema vähemalt 1 000 € suurune, sellega alustatakse annetuste kogumist allfondi moodustamiseks. Väljamaksete tegemist alustatakse pärast põhikapitali 10 000 eurose piiri ületamist.

 Allfondide eripäraks on see, et allfondi asutaja võib ära märkida konkreetse valdkonna, mida ta soovib toetada.

Allfondi moodustamiseks sõlmib Sihtasutus annetajaga lepingu, kus fikseeritakse loodava allfondiga seonduvad üksikasjad nagu nimi, eesmärk, annetatava summa suurus jms.  Allfondid ei ole iseseisvad juriidilised üksused, nad tegutsevad Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi põhikirja alusel. Sponsorlepingu lisas on võimalik allfondi eesmärke ja stipendiumide statuuti täpsemalt lahti kirjutada. Stipendiumitaotluste läbivaatamiseks võib  annetaja nimetada eksperdi,  eksperdid või halduskogu, kelle ettepanekute alusel sihtasutuse nõukogu kinnitab stipendiumide saajad.   Stipendiumide määramisel peab  arvestama tulumaksuseaduses toodud maksuvabade stipendiumide tingimustega.

Annetatud raha säilitatakse reeglina loodava allfondi põhikapitalina, toetusi ja stipendiume jagatakse kasumist, mida sihtasutus saab oma rahaliste vahendite paigutustest ja lisaannetustest.

Erinevate valdkondade toetamiseks on Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde annetajate poolt moodustatud 184 allfondi.   Moodustamisel on 5  ehk siis need on fondid, mille põhikapital ei ületa lepingujärgselt summat, et neist saaks hakata tegema väljamakseid.
Kõikide nimeliste allfondide põhikapitali suurus on hetkel 8 miljonit eurot.