Allfondide moodustamiseks annetatud raha säilitatakse allfondi põhikapitalina. Põhikapital investeeritakse. Toetusi ja stipendiume jagatakse kasumist, mida sihtasutus saab oma rahaliste vahendite paigutustest.

Investeerimisstrateegia ja investeeringute profiili  kinnitab vastavalt põhikirjale  sihtasutuse nõukogu.

Sihtasutuse investeerimisportfelli haldab LHV Pank.  Vähemalt kord aastas teeb portfellihaldur sihtasutuse nõukogule põhjaliku ülevaate investeeringutest ja finantsturgude väljavaadetest. 
Investeerimise põhimõtteks on see, et vara investeeritakse võimalikult tulutoovalt ja riskivabalt.