Pühapäeval, 11. detsembril toimus Tallinnas Mustpeade Majas Eesti Rahvuskultuuri Fondi sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert.

Traditsioonilised ERKF eristipendiumid loome- ja teadustööks pälvisid sellel aastal lavastaja Merle Karusoo, kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa ja ajaloolane David Vseviov, tunnustamaks nende panust eesti kultuurilukku ja innustamaks jätkuvalt pühenduma oma valdkonnas eesti kultuuri hüvanguks. Lisaks eraldati käesoleval aastal Eesti teleproduktsiooni ettevõtete toel ajakirjaniku eristipendium, mille pälvis meediajuht ja – õppejõud Hagi Šein panuse eest meedia-ja telekultuuri arengusse.

Käesoleval aastal jagas Eesti Rahvuskultuuri Fond stipendiume 120-st allfondist ja kokku toetati tänavu üksikisikuid ja kultuuriprojekte 280 tuhande euroga.
Tänu lahketele annetajatele on Eesti Rahvuskultuuri Fond oma tegevusaja jooksul stipendiumideks ja toetusteks eraldanud juba üle 5,8 miljoni euro.
Mustpeade Majas tegi pilte fotograaf Diana Unt. Pildigalerii.