Algas taotluste vastuvõtt stipendiumidele ja kultuuriprojektide finantseerimiseks.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini k.a. vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide kaasfinantseerimiseks 2023. aastal.
Taotluste vastuvõtt lõpeb 15. oktoobril kell 24.00 (Eesti aeg).
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
  • üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
  • organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.
Käesoleval aastal tuleb jagamisele 292 tuhat eurot 138-st allfondist.

Esimest korda jagab stipendiume Henn Jõksi fond, mille asutas Allar Jõks oma venna Henn Jõksi mälestuseks. Fond toetab Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õpinguid ja teadustegevust ning käesoleval aastal tuleb jagamisele 10 000 eurot. Henn Jõksi fondile saab taotlusi esitada kuni 18. septembrini. Esimesed stipendiaadid kuulutatakse välja Tartus Eesti õigusteadlaste päevadel.

Suuremad summad jagatakse seekord järgmistest sihtasutuse juures asuvatest fondidest:
  • Rain Lõhmuse fondist tuleb jagamisele 36 000 eurot, mis jaguneb erinevate valdkondade vahel noorte annete toetuseks;
  • teatrivaldkonnas eraldab Kristi ja Siim Kallase fond 10 000 eurot lavastusprojektide toetuseks;
  • noorte lauljate õpinguid välismaal toetab 7 400 euroga Hans Teetlausi fond;
  • lastekirjanduse loomist, mis tutvustab lastele eesti kultuuripärandit, esivanemate eluolu ning rahvatraditsioone toetab 4 500 euroga Härmatali fond;
  • Lastekaitse Liidu fond toetab põhi-ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Stipendiume osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks on võimalik taotleda kokku 10 000 euro eest;
  • Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel toetab Ernst ja Erica Kesa fond 8 400 euroga
Taotluste vastuvõtu tingimused ja info ning käesoleval aastal jagamisel osalevate allfondide nimekirja leiate meie koduleheküljelt alajaotusest TAOTLEJALE.