Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 18. septembrini vastu taotlusi õpinguteks Tartu Ülikoolis õigusteaduse erialal.

Allar Jõksi poolt oma venna Henn Jõksi mälestuseks loodud fond toetab Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õpinguid ja teadustegevust. Jagamisele tuleb 10 000 eurot.
2022. aastal jaguneb Henn Jõksi fondi stipendiumideks eraldatud 10 000 eurot järgmiselt:
  1. Kolm 2000 euro suurust stipendiumi antakse Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilastele, kes on läbinud vähemalt bakalaureuseõppe kahe esimese aasta õppekava ning jätkavad õigusteaduse õpinguid;
  2. Üks 1500 euro suurune stipendium antakse Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilaste osalemiseks Haagi Rahvusvahelise Õiguse Akadeemia kursusel, mis toimub 2023. aasta suvel. Eelnimetatud 1500 eurot kantakse Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsile, mis koostöös Tartu Ülikooli õigusteaduskonnaga otsustab stipendiumi kasutamise omal äranägemisel (vajadusel korraldades konkursi stipendiumisumma jaotamiseks üliõpilaste vahel);
  3. Üks 2000 euro suurune stipendium antakse Tartu Ülikooli õigusteaduskonna võistkonna toetamiseks osalemist Euroopa Liidu õiguse harjutuskohtu võistlusel https://www.europeanlawmootcourt.eu/. Stipendium kantakse Tartu Ülikooli õigusteaduskonnale, kes otsustab stipendiumi kasutamise;
  4. Lisaks toetab Henn Jõksi fond 500 euro suuruse stipendiumiga Eesti Harjutuskohtu võistluse läbiviimist. Nimetatud 500 eurot kantakse Eesti Harjutuskohtu Seltsile, kes otsustab stipendiumi kasutamise.   
Punktis 1 nimetatud stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtasutuse E-Ankeedi keskkonnas ja see peab sisaldama järgmisi lisadokumente:
  • dokument, tõendamaks õigusteaduse eriala õpinguid Tartu Ülikoolis;
  • senise õppetöö tulemusi kajastav dokument;
  • motivatsioonikiri (maksimaalne pikkus 2 lk), milles taotleja kirjeldab lühidalt oma senist professionaalset ja akadeemilist tegevust ja tulevikueesmärke (näiteks oma eesmärke Eesti õiguse uurimisse panustamisel); selgitab, millised õigusvaldkonnad talle enim huvi pakuvad ning toob välja, milleks plaanib stipendiumit kasutada.

Taotluste esitamise tähtaeg on 18. september kell 24.00
Taotlused koos lisadega esitatakse läbivaatamiseks Henn Jõksi fondi halduskogule.
Halduskogu jätab endale õiguse stipendiume mitte välja anda, kui ei laeku piisavalt nõuetekohaseid ja/või põhjendatud taotlusi.
Henn Jõksi fondi halduskogu on 3-liikmeline: Carri Ginter- Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Euroopa õiguse kaasprofessor; Villu Kõve- Riigikohtu esimees; Karolyn Krillo, Advokaadibüroo Walless nõunik.
Henn Jõksi fondi esimesed stipendiaadid kuulutatakse välja Tartus Eesti õigusteadlaste päevadel.