Spordistipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • E-Ankeet
  • CV ja varasemad tulemused
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Kalkulatsioon/eelarve (vajadusel)
  • Treeneri soovituskiri