Rein Veidemann

Kirjandusteadlane, ajakirjanik ja kirjanik

Rein Veidemann on sündinud 17. oktoobril 1946. Õppinud aastail 1954–1965 Pärnu 1. 7-klassilises koolis (praegu Rääma põhikool) ja Pärnu 1. Keskkoolis (Pärnu Ühisgümnaasium) ning seejärel aastail 1969–1974 Tartu Riiklikus Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust. Veidemann debüteeris kirjanduskriitilise kirjutisega aastal 1971. Aastast 1984 filoloogiakandidaat väitekirjaga "Eesti nõukogude kirjanduskriitika 1958–1972". Eesti Kirjanike Liidu liige aastast 1981.

Esseekogumikud "Olla kriitik..." (1986), "Elu keskpäev" (1986), "Mälestus Golfi hoovusest" (1993), "Ajavahe"(1996), "Kusagil Euroopas" (2001), "Isiku tunnistus" (2006), ), „Must valgel“ (2011) uurimuslike artiklite kogud "Tuikav tekst" (2006) ja"Eksistentsiaalne Eesti" (2010); antoloogilised kogumikud "101 eesti kirjandusteost" (2011) ja „Sada hetke eesti luules“ (2016), romaanid "Lastekodu" (2003), "Tund enne igavikku" (2012), novellikogu „Arkaadia öö“ (2014). Rein Veidemann oli aastatel 1974–1977 ajalehe Tartu Riiklik Ülikool toimetaja, 1977–1980 Kirjandusmuuseumi teadussekretär, 1980–1983 Keele ja Kirjanduse Instituudi nooremteadur, 1983–1986 ajakirja Looming peatoimetaja asetäitja, 1986–1989 ajakirja Vikerkaar peatoimetaja,    1990–1992 Keele ja Kirjanduse Instituudi kirjandusosakonna juhataja, 1990 – 1995 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu (1992. aastast Riigikogu) liige, 1995–1998 Kultuuriministeeriumi nõunik, 1998–2000 Tartu Ülikooli kirjandusteooria õppetooli dotsent, 2001–2005 Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetooli juhataja ja korraline professor,     2005 - 2010 Tallinna Ülikooli eesti kultuuri korraline ja 2010 – 2015 erakorraline professor, alates 2016. aastast emeriitprofessor. 1997 – 2001 ajalehe Eesti Päevaleht kultuuritoimetuse juhataja, 2001 – kuni käesoleva ajani ajalehe Postimees kultuuritoimetuse toimetaja ja kolumnist.  Kirjandusmuusemi teadusnõukogu liige (1998 - 2005), TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusnõukogu liige, TÜ Filosoofiateaduskonna nõukogu liige (2001 - 2005), TÜ kirjanduse ja rahvaluule osakonna nõukogu liige (alates 1.sept. 2003 - 31.detsembrini 2003 nõukogu esimees, 2001 - 2005), TÜ nõukogu liige (alates 1. sept. 2003 kuni 30. juuni 2005). 2005−2010   Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi kolleegiumi liige (2005 - 2010). Tammsaare ja Vilde Sõprade Seltsi esimees (alates 2015. aastast).

Tunnustused
2001 Valgetähe V klassi teenetemärk
2004 A. H. Tammsaare nimeline Albu valla kirjanduspreemia romaani "Lastekodu" eest
2006 Riigivapi III klassi teenetemärk
2016 Jakob Hurda nimelise preemia laureaat kultuurivalgustusliku tegevuse eest

Loe lisaks Rein Veidemann