Jaan Tamm

Arheoloog, arhitektuuriloolane ja muinsuskaitsetegelane

Jaan Tamm on sündinud 26. jaanuaril 1948. Jaan Tamm lõpetas 1972. aastal Tartu Riikliku Ülikooli arheoloogina ning tegutses seejärel aktiivselt Tallinna ning Eesti vanalinnaade, aga samuti keskaegsete linnuste ehitusarheoloogilitsel uurimistel. Mõnevõrra hiljem keskendus ta keskaegsele sakraalarhitektuurile, eelkõige kloostritele. 1987. aastal oli Tamm üks Eesti Muinsuskaitse Seltsi asutajaliikmeid ning 1991. aastal sai ta selle esimeheks, olles sellel kohal kaks aastat. Aastatel 2006-2013 oli ta taas seltsi esimees, praegu juhatuse liige.
Jaan Tamm on UNESCO, ICOMOS-i ja Euroopa Kultuurifondi ERK asutajaliige. 1994-1999 esindas Jaan Tamm Eesti Vabariiki Euroopa Nõukogu kultuurimälestiste komitees, ning alates 1997 on ta Euroopa Arheoloogia Assotsiatsiooni liige. 1997-2000 oli Jaan Tamm Kultuuriministeeriumi Muuseuminõukogu liige, aastatel 2006-2013 Muinsuskaitsenõukogu liige. Alates 1993. Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste eksperdinõukogu liige, 2009-2013 Kultuuripärandi konserveerimise kutsekomisjoni liige, alates 2009 Riigikantselei juures tegutseva Säästva Arengu komisjoni liige.  
Jaan Tamm on olnud Eesti Humanitaarinstituudi rektor (2001-2004), samas ka keskaja arheoloogia ning Eesti keskaja õppejõud. Aastatel 1997-2011 õpetas Jaan Tamm Eesti Kunstiakadeemia Restaureerimiskoolis ehitusarheoloogiat, 2005-2006 linnauurimist Tallinna Ülikooli magistriõppes.  

Ilmunud uurimused ja trükised:
Pirita: venue of the 1980 olympic regatta. Tallinn: Perioodika, 1980.
Pirita: Erholungs und Sportzentrum. Tallinn: Perioodika, 1982.
Pirita: Tallinnan virkistysalueena ja urheilukeskuksena. Tallinn: Perioodika, 1982.
Restauraatorid vanas Tallinnas. Tallinn: Perioodika, 1984.
Restauratoren im alten Tallinn. Tallinn: Perioodika, 1985.
Restorations in old Tallinn. Tallinn: Perioodika, 1985.
Vanhaa Tallinnaa entistämässä. Tallinn: Perioodika, 1985.
Eesti keskaegsed kloostrid = Medieval monasteries of Estonia. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2002.
Entsüklopeedia Tallinn, 1. ja 2. köide. Peataoimetaja.Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2004.
Pirita klooster: ehitus- ja uurimislugu. Kaasautor koos Villem Raamiga. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2005.
Pirita Convent: the history of the construction and research. Kaasautor koos Villem Raamiga. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2006.
Gustav Adolfi Gümnaasium 375. (1631-2006). Koostaja (koostaja koos Endel Laul´uga) ja toimetaja . Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2006.
Eesti Kodu-uurimise Seltsi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Eesti Genealoogia Seltsi aastaraamatud, 2005-2012. Koostaja ja toimetaja (koos Andrus Ristkok´ ja Raivo Maine`ga  
XX sajandi kroonika. Eesti ja maailm, III ja IV osa. Toimetaja ja koostaja (koos Eneken Helme, Ivar-Anton Karrose ja Leino Pahtma´ga). Tallinn: Eesti Entsükopeediakirjastus, 2006-2007.
Poliitilised repressioonid 1940. ja 1950. aastatel. Koostaja. Tallinn: Ilo, 2008.
Tallinna Püha Miikaeli klooster: ehitus- ja uurimislugu. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2009.
Olev Soans. Eesti kultuuriloolised kaardid. Koostaja ja autor ( autor koos Kerttu Soans-Tammistoga). Tallinn: TEA, 2009.
Padise klooster. Ehitus- ja uurimislugu. Tallinn: TEA Kirjastus, 2010.
Eesti Muinsuskaitse Selts 25. Koostaja ja tegevtoimetaja. Eesti Muinsuskaitse Selts, 2012.

Tunnustused:
2003 Valgetähe V klassi teenetemärk
2006 Riigivapi IV klassi teenetemärk
2007 Balti Assamblee medal