Heikki Koorti heategevusfond

Üldinfo

Algatatud 2021. aastal Heikki Koorti poegade Ken, Garry, Karl ja Gustav Koorti poolt isa Heikki Koorti (1955-2021) mälestuse jäädvustamiseks.
Heikki Koorti heategevusfondi eesmärgiks on toetada noorte spordi- ja huvitegevust.

HEIKKI KOORTI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Heikki Koorti heategevusfondi eesmärgiks on toetada noorte spordi- ja huvitegevust.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule, mille koosseis on 4-liikmeline: Ken Koort, Garry Koort, Karl Koort ja Gustav Koort.