Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab Eesti rahvuskultuuri rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu.
Järgmiseks, 27. jagamiseks algab taotluste vastuvõtt 1.septembril 2016 ja lõpeb 17.oktoobril kell 16.00. Taotlemisest lähemalt