Tähelepanu! Taotluste vastuvõtt stipendiumideks ja toetusteks lõpeb 15. oktoobril!

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2021. aastal.  Taotluste vastuvõtt lõpeb kell 24.00 Eesti aja järgi.
Stipendiume ja toetusi jagatakse 139-st allfondist.
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
  • üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
  • organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.  Palun ärge jätke taotluste esitamist viimasele päevale!