Stipendiumid ja toetused 2021. aastaks on jagatud

Eesti Rahvuskultuuri Fondist eraldati  2021. aasta stipendiumideks ja toetusteks kokku 212 770 eurot.
Stipendiumide ja toetuste saajate nimekiri.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri fond nõukogu on teinud oma otsused ja määranud stipendiumide ja toetuste saajad 2021. aastaks.

Sihtasutuse 31. jagamiseks laekus 498 taotlust summas 591 683 eurot. 14. novembril toimunud sihtasutuse nõukogu koosolekul eraldati 2021. aastaks 234 stipendiumi ja toetust 200 tuhande euro väärtuses. 7 allfondi teevad oma otsused hiljem ja neile kinnitati jagamiseks 12 050 eurot. Kokku toetab Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond tänavu üksikisikuid ja kultuuriprojekte 212 770 euroga.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu eristipendiumid loominguliseks tegevuseks pälvisid sellel aastal koloratuursopran ja õppejõud Anu Kaal, filmioperaator, -lavastaja ja –õppejõud Rein Maran ja kunstnik Enn Põldroos, tunnustamaks nende panust Eesti kultuurilukku.

Sel aastal jagati stipendiume ja toetusi 125-st allfondist.
Tänu lahketele annetajatele on Eesti Rahvuskultuuri Fond oma tegevusaja jooksul stipendiumideks ja toetusteks eraldanud juba üle 5,2 miljoni euro.

Järgmiseks, 32. jagamiseks algab taotluste vastuvõtt 1. septembril 2021 ja lõpeb 15. oktoobril 2021