Sihtasutuse juurde loodud nimeliste allfondide arv kasvas 176-le

Tänu lahketele annetajatele suurenes maikuus meie nimeliste allfondide arv. Allfondi avamiseks ja väljamaksete tegemiseks vajaliku 10 000 euro piiri ületasid Kultuuriakadeemia fond ja Aktsiaselts FILTER fond. 
  • Kultuuriakadeemia fond algatati 2012. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia poolt eesmärgiga toetada eesti pärandkultuurilise ainese taaskasutusse toomist. 
  • Aktsiaselts FILTER fond algatati 2017. aastal AS Filter poolt eesmärgiga toetada keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride koolitust. 
Taotluste vastuvõtu info ja stipendiumide eraldamise täpsemad kriteeriumid nende fondide kohta ilmuvad kodulehele augusti lõpus kui kuulutame välja taotluste vastuvõtu 28. jagamiseks.