Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustas taotluste vastuvõttu 

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2021. aastal.
Stipendiume ja toetusi jagatakse 138-st allfondist.
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
  • üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
  • organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.
Esimest korda osaleb jagamisel kaks allfondi:
Gunnar Toomemetsa fond algatatud 2019. aastal Gunnar Toomemetsa poolt eesmärgiga toetada eesti tantsuspordi arengut;
Valter Lengi fond algatatud 2009. aastal Valter Lengi poolt eesmärgiga toetada eesti üliõpilasspordi ajaloo uurijaid.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.