Kristiina Kahuri fondi noore puhkpillimängija stipendiumikonkurss 2023.

Stipendium on mõeldud noore puhkpillimängija erialaseks enesetäiendamiseks 2023. aastal. Jagamisele tuleb 1500 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai kell 24.00.
Stipendiumi määramisel võetakse arvesse järgmisi eeldusi:
  • taotleja on muusikaõpingutele pühendunud ning omab soovi ja potentsiaali muusikuna edasi areneda; 
  • taotleja tegeleb aktiivselt pilliõpingutega keskastme muusikakoolis;
  • taotluse saavad esitada Heino Elleri Muusikakooli ning Tallinna Muusika- ja Balletikooli puhkpilli erialade õpilased;
  • taotleja pole varem selles kategoorias stipendiumi saanud.

Stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtasutuse E-Ankeedi keskkonnas ja see peab sisaldama järgmisi lisadokumente:
  • taotluse esitaja CV
  • taotluse põhjendus vabas vormis (koos taotletava summaga)
  • toetuskiri õppeasutuselt
  • toetuskiri erialajuhendajalt

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Kristiina Kahuri fondi halduskogule.
Halduskogu on 4-liikmeline:
1. Mihkel Peäske - MUBA õppejõud ja ERSO flöödirühma kontsertmeister, flöödimängija
2. Peeter Sarapuu - EMTA professor ja MUBA õppejõud, fagotimängija
3. Toomas Vana - Heino Elleri Muusikakooli trombooniõpetaja
4. Toomas Oskar Kahur - EMTA tudeng, tuubamängija