Kristi ja Siim Kallase fond alustab taotluste vastuvõttu lavastusprojekti toetuseks. 

Kristi ja Siim Kallase fond on asutatud 2009. aastal Siim Kallase poolt eesmärgiga toetada Eesti ajaloo mõtestamist teatris.
15. septembrini võtame vastu taotlusi lavastusprojekti toetuseks, milles kavatsetakse kujutada ja mõtestada mõnd Eesti ajaloos aset leidnud sündmust või protsessi või mis avab meie ajaloos tähelepanuväärset rolli mänginud ja tänaseks meie hulgast lahkunud üksikisiku(te) vaimse pärandi või eluloo seigad.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
• Ankeet
• Lavastusprojekt

Lavastusprojekt peab sisaldama teose kirjandusliku alusmaterjali teksti või kavatsuse üksikasjalikku kirjeldust ja lavastuse planeeritavat eelarvet. Lavastusprojekt peab olema soovitavalt seotud konkreetse teatri või produtsendiga, kes tagab projekti teostumise kahe aasta jooksul alates stipendiumi määramisest.
Toetuste ja stipendiumide saajad tehakse teatavaks novembris.
2019. aasta toetusteks ja stipendiumideks on eraldatud 10 000 eurot.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Jaak Allik, Rein Lang, Siim Kallas, Maret Maripuu, Margus Mikomägi.