KONKURSS ERI KLASI NIMELISELE STIPENDIUMILE

Eesti Rahvuskultuuri Fond kuulutab välja konkursi Eri Klasi stipendiumile
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond asutab oma kolmekümnenda tegevusaasta künnisel fondi nõukogu pikaajalise esimehe Eri Klasi (1939 – 2016) nimelise stipendiumi, mille välja andmist toetavad Eesti ettevõtjad.
Eri Klasi stipendiumiga tunnustatakse eesti kultuuris, hariduses, spordis või teaduses tegutsevat isikut, kellele stipendium on ühelt poolt tunnustuseks senise töö eest, teiselt poolt aga innustus jätkuvaks pühendumiseks.

Stipendium kuulutatakse välja igal aastal 7. juunil Eri Klasi sünniaastapäeval.
Esimese stipendiumi suurus on 10 000 eurot.

Kandidaate võivad esitada kõik Eesti Vabariigi institutsioonid ja eraisikud.

Stipendiumikandidaadi ülesseadmiseks palume esitada:
  • motiveeritud esildis;
  • lühike kirjeldus kandidaadi tegevusest ja saavutustest;
  • soovituskiri (soovituskirjad)

Kirjalikud ettepanekud palume saata hiljemalt 25. maiks 2021.a. e-posti aadressil: post@erkf.ee

Lisainfo:
Eesti Rahvuskultuuri Fond
Tel: 6013428