Eesti Rahvuskultuuri Fond jagas 2020. aastaks stipendiumideks ja toetusteks 209 013 eurot

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri fond nõukogu on teinud oma otsused ja määranud stipendiumide ja toetuste saajad 2020. aastaks.
Sihtasutuse 30. jagamiseks laekus 589 taotlust summas 607 985 eurot. 16. novembril toimunud sihtasutuse nõukogu koosolekul eraldati 2020. aastaks 261 stipendiumi ja toetust 198 tuhande euro väärtuses. 8 allfondi teevad oma otsused hiljem ja neile kinnitati jagamiseks 11 100 eurot. Kokku toetab Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond tänavu üksikisikuid ja kultuuriprojekte 209 013 euroga.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu stipendiumid loome- ja teadustööks pälvisid sellel aastal kirjandusteadlane Mall Jõgi-Kaevats, muusikateadlane ja pedagoog Leida-Tiia Järg ja kunstnik Tiit Pääsuke, tunnustamaks nende panust Eesti kultuurilukku.

Sel aastal jagatakse stipendiume 130-st allfondist.
Tänu lahketele annetajatele on Eesti Rahvuskultuuri Fond oma tegevusaja jooksul stipendiumideks ja toetusteks eraldanud juba üle 5 miljoni euro.

30. jagamise nimekiri allfondide kaupa

30. jagamise nimekiri tähestiku järjekorras (eesnimega)

Järgmiseks, 31. jagamiseks algab taotluste vastuvõtt 1. septembril 2020 ja lõpeb 15. oktoobril 2020.