Eesti Rahvuskultuuri Fond eraldas 2024. aasta stipendiumideks ja toetusteks 258 tuhat eurot.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri fond nõukogu on teinud oma otsused ja kinnitanud stipendiumide ja toetuste saajad 2024. aastaks. Stipendiumide ja toetuste nimekiri allfondide kaupa.

Sihtasutuse 34. jagamiseks laekus 451 taotlust summas 651 tuhat eurot. 11. novembril toimunud sihtasutuse nõukogu koosolekul eraldati 2024. aastaks 239 stipendiumi ja toetust 221 tuhande euro väärtuses. 11 allfondi teevad oma otsused hiljem ja neile kinnitati jagamiseks 37 400 eurot. Sel aastal jagati stipendiume 110-st allfondist. Esimest korda eraldati stipendiumid Aavo Otsa fondist, Hiiumaa noorte stipendiumifondist, Jüri ja Kai Arraku fondist, Leo Rohlini fondist ning Riina ja Jaanus Pikani fondist . Kokku toetab Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond tänavu üksikisikuid ja kultuuriprojekte 258 tuhande euroga. 

Traditsioonilise Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu eristipendiumi loome- ja teadustööks pälvis sellel aastal kirjanik, luuletaja ja publitsist Lehte Hainsalu, tunnustamaks tema panust eesti kultuurilukku ja innustamaks jätkuvalt pühenduma oma valdkonnas eesti kultuuri hüvanguks.

Tänu lahketele annetajatele on Eesti Rahvuskultuuri Fond oma tegevusaja jooksul stipendiumideks ja toetusteks eraldanud juba üle 6 miljoni euro.

Järgmiseks, 35. jagamiseks algab taotluste vastuvõtt 1. septembril 2024 ja lõpeb 15. oktoobril 2024.