Eesti Rahvuskultuuri Fond eraldas 2023. aasta stipendiumideks ja toetusteks 280 tuhat eurot.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri fond nõukogu on teinud oma otsused ja kinnitanud stipendiumide ja toetuste saajad 2023. aastaks.
Sihtasutuse 33. jagamiseks laekus 843 taotlust summas 953 560 eurot. 12. novembril toimunud sihtasutuse nõukogu koosolekul eraldati 2023. aastaks 269 stipendiumi ja toetust 234 tuhande euro väärtuses. 13 allfondi teevad oma otsused hiljem ja neile kinnitati jagamiseks 33 600 eurot. Sel aastal jagati stipendiume 120-st allfondist. Kokku toetab Eesti Rahvuskultuuri Fond tänavu üksikisikuid ja kultuuriprojekte 280 tuhande euroga.

Traditsioonilised Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu eristipendiumid loome- ja teadustööks pälvisid sellel aastal lavastaja Merle Karusoo, kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa ja ajaloolane David Vseviov, tunnustamaks nende panust eesti kultuurilukku ja innustamaks jätkuvalt pühenduma oma valdkonnas eesti kultuuri hüvanguks. Lisaks eraldati käesoleval aastal sponsorite toel ajakirjaniku eristipendium, mille pälvis meediajuht ja – õppejõud Hagi Šein panuse eest meedia-ja telekultuuri arengusse.

Tänu lahketele annetajatele on Eesti Rahvuskultuuri Fond oma tegevusaja jooksul stipendiumideks ja toetusteks eraldanud juba üle 5,8 miljoni euro.
Stipendiumide ja toetuste nimekiri 2022.
Järgmiseks, 34. jagamiseks algab taotluste vastuvõtt 1. septembril 2023 ja lõpeb 15. oktoobril 2023.