Eesti Rahvuskultuuri Fond eraldas 2018. aasta stipendiumideks ja toetusteks 153 491 eurot

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu on teinud oma otsused ja kinnitanud stipendiumid ja toetused 2018. aastaks.  11. novembril toimunud sihtasutuse nõukogu koosolekul eraldati 2018. aastaks 202 stipendiumi ja toetust 146 tuhande euro väärtuses. 6 allfondi teevad oma otsused hiljem ja neile eraldati jagamiseks 7 500 eurot. Kokku on käesoleva 28. jagamise summa 153 491 eurot

Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu stipendiumid loome- ja teadustööks pälvisid sellel aastal kirjanik ja luuletaja Viivi Luik, koorijuht Olev Oja ja ajaloolane Enn Tarvel, tunnustamaks nende panust Eesti kultuurilukku.
Sel aastal jagati stipendiume 120-st allfondist.
Stipendiume loome- ja teadustööks anti 62 isikule, stipendiume õpinguteks, täiendõppeks ja sporditegevuseks 114 isikule ning lisaks toetati 26 kultuuri- ja teadusprojekti.
Tänu lahketele annetajatele on Eesti Rahvuskultuuri Fond oma tegevusaja jooksul stipendiumideks ja toetusteks eraldanud juba üle 4,6 miljoni euro.
28. jagamise nimekiri allfondide kaupa.
28. jagamise nimekiri tähestiku järjekorras. 

Järgmiseks, 29. jagamiseks algab taotluste vastuvõtt 1. septembril 2018 ja lõpeb 15. oktoobril 2018.