Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustas taotluste vastuvõttu 28. jagamiseks.

Taotlusi võetakse vastu 1. septembrist kuni 16. oktoobrini.
2018. aastaks jagatakse stipendiume ja toetusi Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 139-st nimelisest allfondist. Täpsem teave taotluste vastuvõtu kohta on siin.
28. jagamise tulemused ilmuvad kodulehele 16. novembriks.