Eesti lastekirjandust toetav Härmatali fond alustab tegevust Advokaadibüroo RASK nõustamise toel

26. jaanuaril 2018. aastal allkirjastasid Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu esimees Olav Ehala ja proua Tiiu Alliste lepingu, millega Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde asutati Härmatali fond.
Tiiu Alliste annetas sihtasutusele 1 000 eurot allfondi moodustamiseks ja tegi oma testamendi sihtasutuse nimele. Härmatali fondi eesmärgiks on toetada eesti lastekirjanduse loomist, mis kannab edasi eesti rahvatraditsioone ja tutvustab lastele eesti kultuuripärandit. Käesoleval sügisel on võimalik Härmatali fondist välja anda esimesed stipendiumid.

Tiiu Alliste, neiupõlve nimega Härmatali, sündis Inglismaal. Tema vanemad Enn ja Härta olid sõjapõgenikud, kelle kodus säilisid eesti keel ja kultuur. Alates 2011. aastast elas Tiiu Alliste Eestis, kus ta 31. detsembril 2018. aastal suri. Eesti Rahvuskultuuri Fond paigutas Tiiu soovi kohaselt tema ja ta vanemate urnid Metsakalmistule.

Tiiu Alliste testamendi ja testamendijärgse pärandiga seotud probleeme aitas pro bono korras lahendada Advokaadibüroo RASK – vandeadvokaat Siret Saks esindamisel. Oleme hea koostöö ja kvaliteetse õigusnõu tagamise eest väga tänulikud.

Härmatali perelugu Tiiu Alliste poolt kirjapanduna on siin.