Sihtasutus võtab vastu taotlusi 2019. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide toetuseks

Taotlusi võetakse vastu 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt post@erkf.ee , posti teel ja sihtasutuse kontoris aadressil:
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
Ants Lauteri 7-13 (II korrus)
10145 Tallinn
Info telefonil 6013428

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond eraldab 2019. aastaks stipendiume ja toetusi 127-st allfondist.
  • Üksikisikuid toetatakse stipendiumidega õppe- ja teadustööks, enesetäiendamiseks ning loominguliseks ja sporditegevuseks
  • Organisatsioonidele eraldatakse toetusi Eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks

Taotleja saab esitada ainult ühe taotluse ja kandideerida ainult ühe allfondi stipendiumile.

Täpsem informatsioon taotlemise tingimuste kohta ja 29. jagamisel osalevate allfondide nimekiri on leitav meie kodulehel siit.

Allfondid 29. jagamisel 
Allfondide üldnimekiri 29. jagamisel tähestiku järjekorras