Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab vastu taotlusi 2020. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide toetuseks

Käesoleval sügisel toimub Eesti Rahvuskultuuri Fondi järjekordne, arvult 30. jagamine.
Taotlusi võetakse vastu 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.
Taotlusi saab esitada elektrooniliselt post@erkf.ee, posti teel ja sihtasutuse kontoris aadressil:
Ants Lauteri 7-13 (II korrus)
10145 Tallinn
Oleme avatud tööpäeviti kell 10-16
Info telefonil 6013428

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond eraldab 2020. aastaks stipendiume ja toetusi 136 -st allfondist.
  •  Üksikisikuid toetatakse stipendiumidega õppe- ja teadustööks, enesetäiendamiseks ning loominguliseks ja sporditegevuseks
  • Organisatsioonidele eraldatakse toetusi Eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks

Taotleja saab esitada ainult ühe taotluse ja kandideerida ainult ühe allfondi stipendiumile.

Täpsem informatsioon taotlemise tingimuste kohta ja 30. jagamisel osalevate allfondide nimekiri on leitav meie kodulehel siit.

Allfondid 30. jagamisel