1. juuniks 2017 ootame taotlusi Niina ja Alfred Raadiku fondi stipendiumidele

Niina ja Alfred Raadiku fondist antakse igal noorte tantsupeol välja Niina ja Alfred Raadiku nimeline kooli tantsuõpetaja stipendium eesti tantsu populariseerimise, õpetamise ja väärtustamise eest koolis.
Järjekordne stipendium antakse välja käesoleva aasta suvel toimuval XII noorte laulu- ja tantsupeol "Mina jään"
Jagamisele tuleb 1 400 eurot.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 6-liikmeline: Angela Arraste, Andi Einaste, Ene Jakobson, Argo Ladva, Erika Põlendik, Vaike Rajaste
Taotluse esitamiseks vajaliku ankeedi leiate siit: ankeet