Niina ja Alfred Raadiku fond

Üldinfo

Algatatud 2002. aastal Euroopa Metalli Osaühingu EuroMet poolt eesmärgiga tunnustada koolides töötavate rahvatantsuõpetajate tegevust.
Niina ja Alfred Raadiku Fondist antakse igal noorte tantsupeol välja Niina ja Alfred Raadiku nimeline kooli tantsuõpetaja stipendium eesti tantsu populariseerimise, õpetamise ja väärtustamise eest koolis. Järgmised stipendiumid Niina ja Alfred Raadiku fondist eraldatakse 2023. aastal koolinoorte laulu- ja tantsupeol.
NIINA JA ALFRED RAADIKU FONDI STIPENDIAADID

Pildil Niina Raadik XI Noorte laulu- ja tantsupeol "Maa ja ilm" 2011. aasta juulis

Taotlejale

Niina ja Alfred Raadiku Fondist antakse igal noorte tantsupeol välja Niina ja Alfred Raadiku nimeline kooli tantsuõpetaja stipendium eesti tantsu populariseerimise, õpetamise ja väärtustamise eest koolis.
Järgmised stipendiumid Niina ja Alfred Raadiku fondist eraldatakse 2023. aastal koolinoorte laulu- ja tantsupeol.

Stipendiumikonkursi korraldab ja stipendiaadi valib Niina ja Alfred Raadiku fondi halduskogu koosseisus: Angela Arraste, Andi Einaste, Ene Jakobson, Argo Ladva, Erika Põlendik, Vaike Rajaste