Krista Aru

Ajakirjandusloolane ja museoloog

Krista Aru on sündinud 1. augustil 1958. 1976 lõpetas ta Tartu 8. Keskkooli ja 1981. aastal Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala. Krista Aru on ajakirjandusmagister aastast 1992 ja 2010. aastast filosoofiadoktor. Aastatel 1981-1993 töötas Krista Aru Tartu Ülikooli ajakirjanduse osakonna assistendi ja lektorina, aastatel 1993-1995 Q Raadio peatoimetajana, aastatel 1995-2005 Eesti Kirjandusmuuseumi direktorina ning 2006–2012 Eesti Rahva Muuseumi direktorina. 2014. aastast kuni tööle asumiseni Riigikogus oli ta Eesti Teadusagentuuri juhatuse liige.

Krista Aru on monograafia „Üks kirg, kolm mõõdet. Peatükke eesti toimetajakesksest ajakirjandusest: K. A. Hermann, J. Tõnisson, K. Toom“ 2008 autor. Üks autoreid raamatutes „Eesti ajakirjanduse teed ja ristteed. Eesti ajakirjanduse arengust (XVII sajandist XX sajandini)“ 1994; „Päevaleht“ ja tema ajastu 2005, „Eesti Rahva Muuseumi pildialbum“ 2008 jt. Koostanud ülevaated „Professor Juhan Peegli trükitööde nimestik“ 1989 ja „Paar sammukest. XV: Jaan Tõnissoni elu ja tegevus“ 1998; üks koostajatest ja autoritest väljaannetes: „Academia Journalistica: 40 aastat akadeemilist ajakirjandusharidust Eestis“ 1994; „Oskar Kallas. Artikleid Oskar Kallase elust ja tööst“ 1998; „Eesti trükise punane raamat I, 1535–1850“ [CD-ROM] 2006; „Rahvapärased õllekannud Eesti Rahva Muuseumi kogust“ 2010, 2014 jt.
Avaldanud artikleid Eesti ajakirjanduse ajaloost, kultuuriloost ja muuseumidest, esinenud ettekannetega kodumaistel ja rahvusvahelistel konverentsidel.

Tema eelnev tööalane kogemus ja praegune töö Riigikogu kultuurikomisjonis on tõestanud, et ta tunneb Eesti kultuuri- ja hariduspoliitikat ja üks neist, kes näeb Eestit ja Eesti küsimusi suurelt ja terviklikult. Krista Aru on väsimatu teaduse ja teadusliku uurimistöö eestkõneleja ning eesti kultuuriloo ja rahvuskultuuri tutvustaja. Ta on Rahvusvahelise Muuseuminõukogu (ICOM) liige ja kuulunud selle kirjandusmuuseumide juhtkomiteesse (1997 – 2006); Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liige, Eesti Rahva Muuseumi nõukoja ja SA Vanemuine nõukogu liige ning alates veebruarist 2014 Jaan Tõnissoni Seltsi esimees. Ta on Eesti Maaülikooli kuratooriumi, Eesti Kirjanduse Seltsi, Õpetatud Eesti Seltsi ja Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi liige.

Tunnustused:
2000 Valgetähe III klassi teenetemärk
2005 Kultuurkapitali kirjanduspreemia laureaat
2012 Aasta Kodanik
2012 Tartu rahvakultuurikandja 2012
2013 Tartumaa kuldse palmioksa laureaat.

Loe lisaks Krista Aru