Ingrid Rüütel

Folklorist

Ingrid Rüütel on sündinud 3. novembril 1935. 1959 lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina. 1963–1967 täiendas end aspirantuuris rahvamuusika erialal. 1970 filoloogiateaduste doktor ("Eesti uuema rahvalaulu kujunemine"). 1996 habiliteeritud doktor humanitaarteadustes ("Eesti rahvalaulu ajaloolised kihistused etniliste suhete kontekstis").

Aastatel 1959-1963, 1967-1977 ja 2000-2002 Fr. R. Kreutzwaldi nimelise Kirjandusmuuseumi teadur. 1978-1999 Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvamuusika sektori juhataja. 1. jaanuarist 2000 liideti sektor Eesti Kirjandusmuuseumiga nimetusega etnomusikoloogia osakond. Alates 2002 EKM sama osakonna vanemteadur. Pärast osakonna likvideerimist Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur.

Ingrid Rüütel on kogunud ja uurinud soome-ugri rahvaste rahvalaule ja -muusikat, organiseerinud rahvusvahelisi teaduskonverentse, koostanud ja toimetanud materjalide ja uurimuste kogumikke, korraldanud folkloorifestivale, osalenud kultuuripoliitikas, juhendanud diplomi-, magistri- ja doktoritöid. Avaldanud üle neljasaja uurimuse ja populaarteadusliku artikli, koostanud kogumikke ja heliplaate soome-ugri rahvaste muusikast. Osalenud mitme rahvusvahelise teadusorganisatsiooni töös.

Tunnustus:
1997 Eesti Punase Risti III klassi teenetemärk
2007 Valgetähe I klassi teenetemärk

Loe lisaks Ingrid Rüütel