Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fond

Üldinfo

Asutatud 2005. aastal Vello Sillami poolt eesmärgiga toetada vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel.


Vello Sillam oli Tallinna Reaalkooli 61. lennu vilistlane.
Olles ise lastekodulaps, teadis Vello, mida tähendab töötegemine kooli kõrvalt. Ometi oskas ta juba kooli ajal ennast fotograafiaga tegeledes elatada ja katta õpinguteks vajaminevad kulutused. Huvitava elukäiguga mees arvas, et Reaalkool on teda elus väga palju aidanud ja ta leidis, et nüüd on aeg natuke tagasi anda.

VELLO SILLAMI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fond toetab vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 70 eurot.

Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab Tallinna Reaalkool.