Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond

Üldinfo

Asutatud 2005. aastal Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi poolt eesmärgiga toetada vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust. 
Vennad Raimond ja Verner Tabur olid Reaalkooli 53. lennu vilistlased, kes otsustasid kinkida Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile oma isa maja, mis oli nõukogude ajal sundvõõrandatud. Maja müügist saadud tuluga, mida oli üle miljoni krooni, asutati Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond, millega toetatakse kooli vähekindlustatud edukaid õpilasi. 
 
VENDADE TABURITE TALLINNA REAALKOOLI FONDI STIPENDIAADID

Perekond Tabur
Pildil vasakult Verner Tabur, Alaksander Tabur (isa), Anete Tabur (ema), Raimond Tabur

Taotlejale

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond toetab vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab Tallinna Reaalkool.