Valter Lengi fond

Üldinfo

Algatatud 2009. aastal Valter Lengi (17.11.1929 - 8.02.2020) poolt eesmärgiga toetada Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurijaid.

Taotlejale

Valter Lengi fondist eraldatakse stipendiume isikutele, kes tegelevad Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurimise ja talletamisega. Uurimissuunad, mida fond soovib toetada on järgmised:
 • üliõpilasspordi ajaloo uurimine õppeasutuste piires
 • üliõpilaste spordivõistluste, mängude ja muu sporditegevuse ajaloolised ülevaated
 • üliõpilasspordis olulist rolli omanud isikute, sportlaste ja organisaatoritetegevus ja saavutuste talletamine
Samuti väärivad tähelepanu üliõpilassort kui tippsordi osa, sport korporatsioonides ja üliõpilasseltsides, üliõpilassport rahvusvahelisel areenil.

Ajalised raamid nende suundade juures:
 • enne Eesti Vabariigi sündi alates 1632
 • Eesti Vabariik 1918-1940
 • okupatsiooniperiood 1940-1991
 • taasiseseisvunud Eestis alates 1991

Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid
 • Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond ankeet
 • CV
 • taotluse põhjendus (motivatsioonikiri)
 • soovitused (ei ole kohustuslikud)
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Valter Lengi fondi halduskogu on 5 -liikmeline: Kaarel Antons, Enn Mainla, Mati Tolmoff, Ants Veetõusme, Vahur Ööpik