Valter Lengi fond

Üldinfo

Algatatud 2009. aastal Valter Lengi (17.11.1929 - 8.02.2020) poolt eesmärgiga toetada Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurijaid.

VALTER LENGI FONDI STIPENDIUMID

Taotlejale

Valter Lengi fondist eraldatakse stipendiume isikutele, kes tegelevad Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurimise ja talletamisega. Uurimissuunad, mida fond soovib toetada on järgmised:
  • üliõpilasspordi ajaloo uurimine õppeasutuste piires
  • üliõpilaste spordivõistluste, mängude ja muu sporditegevuse ajaloolised ülevaated
  • üliõpilasspordis olulist rolli omanud isikute, sportlaste ja organisaatorite tegevus ja saavutuste talletamine
Samuti väärivad tähelepanu üliõpilassort kui tippsordi osa, sport korporatsioonides ja üliõpilasseltsides, üliõpilassport rahvusvahelisel areenil.

Ajalised raamid nende suundade juures:
  • enne Eesti Vabariigi sündi alates 1632
  • Eesti Vabariik 1918-1940
  • okupatsiooniperiood 1940-1991
  • taasiseseisvunud Eestis alates 1991

Jagamisele tuleb 0 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid
  • CV
  • taotluse põhjendus (motivatsioonikiri)
  • soovitused (ei ole kohustuslikud)
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Valter Lengi fondi halduskogu on 5 -liikmeline: Kaarel Antons, Enn Mainla, Mati Tolmoff, Ants Veetõusme, Vahur Ööpik