Valter Lengi fond

Üldinfo

Algatatud 2009. aastal Valter Lengi poolt eesmärgiga toetada Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurijaid.
Esimesed stipendiumid Valter Lengi fondist eraldatakse 2019. aasta sügisel. 

Taotlejale

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Valter Lengi fondi halduskogu on 5 -liikmeline: Kaarel Antons, Enn Mainla, Mati Tolmoff, Ants Veetõusme, Vahur Ööpik