Valge Roosi fond

Üldinfo

Asutatud 2004. aastal Kaitseliidu poolt eesmärgiga edendada isamaalist kasvatust Kaitseliidus toetades Kaitseliidu noorteorganisatsioonide noortejuhtide koolitamist ja enesetäiendamist oma tegevuse jätkamiseks Kodutütarde ja/või Noorte Kotkaste organisatsioonides.
VALGE ROOSI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Valge Roosi fond  toetab Kaitseliidu noorteorganisatsioonide noortejuhtide koolitamist ja enesetäiendamist oma tegevuse jätkamiseks Kodutütarde ja/või Noorte Kotkaste organisatsioonides.

Valge Roosi Fondist stipendiumi taotleja kriteeriumid:
  • Taotleja vanus on 18-26
  • Taotleja peab olema Kaitseliidus kinnitatud noortejuhina ametisse: Kodutütarde organisatsioonis rühmavanemana või tema abina või Noorte Kotkaste organisatsioonis rühmapealikuna või tema abina ja esitab selle kohta ka soovituskirja Kaitseliidust
Käesoleval aastal tuleb jagamisele 00 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • CV
  • Motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks
  • Eelneva õppetöö ja muu tegevuse tulemusi kajastavad dokumendid
  • Soovituskirjad Kaitseliidust
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Kaitseliidu Keskjuhatusele.
Stipendiaadid kuulutatakse välja jaanuaris Noorte Kotkaste ja Kodutütarde keskkogude ühisüritusel.