Vaike Lappi fond

Üldinfo

Algatatud 2008. aastal Aivar Kokk’a poolt eesmärgiga edendada Palamuse valla kultuuri-, haridus- ja spordielu.

Taotlejale

Vaike Lappi fond toetab Palamuse valla kultuuri-, haridus- ja spordielu.
Jagamisele tuleb 500 eurot.

Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab fondi halduskogu.
Halduskogu on 4-liikmeline: Urmas Astel, Aivar Kokk, Anne Reiljan, Aivar Sander.