Vaike Lappi fond

Algatatud 2008. aastal Aivar Kokk’a poolt eesmärgiga edendada Palamuse valla kultuuri-, haridus- ja spordielu.

Taotleja info: