Peeter Lilje fond

Üldinfo

Algatatud 1998. aastal Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri poolt Peeter Lilje (1950−1993) mälestuseks. Peeter Lilje fond toetab ERSO muusikute (ja /või noorte dirigentide) õpinguid ja enesetäiendamist.

PEETER LILJE FONDI STIPENDIAADID


Taotlejale

Peeter Lilje fond toetab ERSO muusikute (ja /või noorte dirigentide) õpinguid ja enesetäiendamist.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Sihtasutuse nõukogule.