Peeter Lilje fond

Üldinfo

Algatatud 1998. aastal Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri poolt Peeter Lilje (1950−1993) mälestuseks. Peeter Lilje fond toetab interpretatsioonikunsti.

PEETER LILJE FONDI STIPENDIAADID
Käesoleval aastal Peeter Lilje fondist stipendiume ei eraldata.

Taotlejale

Peeter Lilje fond toetab interpretatsioonikunsti. 
Käesoleval aastal Peeter Lilje fondist eraldatakse 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Sihtasutuse nõukogule.