Pärimuskultuuri fond

Üldinfo

Algatatud 2000. aastal Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu poolt eesmärgiga toetada rahvusliku folklooripärandi järjepidevuse hoidmist ja edasikandmist.
PÄRIMUSKULTUURI FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Pärimuskultuuri fondi stipendium omistatakse sihipärase ja tulemusrikka, pedagoogilise, teaduslik-populariseeriva või korraldusliku tegevuse eest folklooripärandi järjepidevuse hoidmisel ja edasikandmisel kas elava paikkondliku traditsioonina või sekundaartraditsioonina selle erinevates vormides.
Järgmised stipendiumid eraldatakse Pärimuskultuuri fondist 2022. aastal. 
Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Soovituskirjad (ei ole kohustuslikud
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Eesti Folkloorinõukogule.