Oskar ja Ellen Looritsa mälestusfond

Üldinfo

Asutatud 2001. aastal Oskar ja Ellen Looritsa järeltulijate poolt eesmärgiga igal kolmandal aastal toetada eesti ja soome-ugri rahvaste rahvaluulealast uurimis- ja kogumistegevust Eestis.
OSKAR JA ELLEN LOORITSA MÄLESTUSFONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Oskar ja Ellen Looritsa mälestusfond toetab eesti ja soome-ugri rahvaste rahvaluulealast uurimis- ja kogumistegevust Eestis. Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu. 

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikimeline: Leelo Andrén, Risto Järv, Mari Sarv, Marju Kõivupuu, Ergo-Hart Västrik