Olev Soansi mälestusfond

Üldinfo

Algatatud 2000. aastal Keila Linnavalitsuse ja Harjumaa Muuseumi poolt graafik Olev Soansi (1925−1995) mälestuse jäädvustamiseks ja Keila kunstielu arengu toetamiseks. Kord viie aasta jooksul antakse Olev Soansi stipendium ühele eesti graafikule.
OLEV SOANSI MÄLESTUSFONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Käesoleval aastal eraldatakse Olev Soansi mälestusfondist graafikustipendium 0 eurot.  
Konkursi stipendaadi leidmiseks korraldab fondi halduskogu.