Olev Soansi mälestusfond

Üldinfo

Algatatud 2000. aastal Keila Linnavalitsuse ja Harjumaa Muuseumi poolt graafik Olev Soansi (1925−1995) mälestuse jäädvustamiseks ja Keila kunstielu arengu toetamiseks. Kord viie aasta jooksul antakse Olev Soansi stipendium ühele eesti graafikule.
OLEV SOANSI MÄLESTUSFONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Käesoleval aastal Olev Soansi mälestusfondist stipendiume ei eraldata. 


Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.