Lily Kocinsi (Liili Raadi) fond

Üldinfo

Asutatud 2004. aastal Lily Kocinsi poolt eesmärgiga toetada Hanila valla kultuurielu. Väljamaksed jagunevad võrdselt EELK Hanila Pauluse koguduse, Hanila Muuseumi ja Kõmsi raamatukogu tegevuse toetamiseks. Fond alustab tööd pärast seda, kui on laekunud Lily Kocinsi testamendis sellele fondile määratud summa.

Taotlejale

Taotleja info: