Kultuuriakadeemia fond

Üldinfo

Algatatud 2012. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia poolt eesmärgiga toetada Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilasi, õppejõude, töötajaid ja vilistlasi nende erialaste eesmärkide elluviimisel. 
KULTUURIAKADEEMIA FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Kultuuriakadeemia fond toetab TÜ  Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilasi, õppejõude, töötajaid ja vilistlasi nende erialaste eesmärkide elluviimisel.
Taotluse võivad esitada  Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased, õppejõud, töötajad ja vilistlased.
Käesoleval aastal eraldatakse Kultuuriakadeemia fondist kolm 0 euro suurust stipendiumi Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilastele enesetäiendamiseks Eestis või välismaal.  
Stipendiumitaotlused saab esitada E-Ankeedi kaudu.


Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Kultuuriakadeemia fondi halduskogule.
Halduskogu on 6-liikmeline: Juko-Mart Kõlar, Piret Aus, Kadri Steinbach, Ave Matsin, Marko Mägi ja Tiiu Tamm.