Jaan Taltsi fond

Üldinfo

Algatatud 2005. aastal Jaan Taltsi poolt eesmärgiga toetada sportlasi, kellel juured tugevalt maal.
JAAN TALTSI FONDI STIPENDIAADID

Pildil Jaan Taltsi fondi halduskogu liikmed: Villu Reiljan, Mart Siimann ja Jaan TaltsTaotlejale


Jaan Taltsi fond  toetab sportlasi, kellel juured tugevalt maal.
Jagamisele tuleb 2600 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.


Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 4-liikmeline: Villu Reiljan, Neinar Seli, Mart Siimann, Jaan Talts.