Ivar Ivaski Mälestusfond

Üldinfo

Asutatud 2002. aastal Astrid Ivaski poolt abikaasa Ivar Ivaski (1927−1992) mälestuseks. Ivar Ivaski mälestusfond toetab kord kahe aasta jooksul ühe stipendiumiga kas parima luule-, essee- või kriitikaraamatu autorit.

Ivar Ivaski mälestusfondi stipendiaadid:

2002 JÜRI TALVET, luulekogu „Kas sul viinamarju ka on“ ja silmapaistvate kultuuriküsimusi käsitlevate esseede eest 15 442

2004 TOOMAS PAUL, Eesti mõtteloo sarjas ilmunud raamatu ”Kirik keset küla” eest 33 257
2006 HASSO KRULL, esseekogu „Loomise mõnu ja kiri“ eest 31 589
2008 AIN KAALEP, luuleraamatu „Muusad ja maastikud“ eest 16 728
2010 TRIIN SOOMETS, luulekogu „Varjatud ained“ eest 16 500

Aastatel 2002 – 2010 eraldati 5 stipendiumi summas 113 516 krooni.

2012 TÕNU ÕNNEPALU, esseekogu „Ainus armastus: valik esseid“ eest 750
2014 KATRE TALVISTE, loominguliseks tegevuseks ja märkimaks ära 2013. aastal ilmunud esseekogu „Laulmine iseendast ja teistest. Mõtteid tõlkivatest luuletajatest“ ning rahvusvahelise võrdleva kirjandusteaduse ajakirja „Interlitteraria“ toimetamist 800

2016 Stipendiume ei eraldatud.

Aastatel 2002 – 2016 on eraldatud 7 stipendiumi summas 8 804 eurot ja 97 senti.

Taotlejale

Ivar Ivaski mälestusfond toetab ühe stipendiumiga kas parima luule-, essee- või kriitikaraamatu autorit.
Jagamisele tuleb 750 eurot.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid leiad siit.
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 3-liikmeline: Janika Kronberg, Sirje Olesk, Jüri Talvet